Podsumowanie Konferencji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Co łączy organizacje pozarządowe, firmy oraz sektor publiczny? 

Jest to konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, która zachęca ich do współpracy i wymiany doświadczeń. Czwarta edycja odbyła się 29 listopada w Krzywym Kominie i zgromadziła ponad 80 uczestników.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją Prezesa fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu – Stanisława Skórskiego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie korzyści można odnieść ze współpracy międzysektorowej oraz z jakimi wyzwania mi boryka się każdy sektor. 

Kolejną prelekcję otworzyła Ewelina Jabłońska-Gryżenia z AmRest, która przedstawiła projekt Zupa na Wolności. Niespodzianką okazało się przyznanie podziękowania w formie statuetki dla Małgorzaty Jasionek z firmy AmRest za niesienie bezinteresownej pomocy poprzez inicjatywę Zupa na Wolności. W każdą niedzielę na placu Wolności przed godziną 17:00 ustawiała się grupka bezdomnych, którym rozdawano ciepły posiłek. Dzięki programowi grantowemu firmy AmRest udało się zakupić niezbędny sprzęt oraz produkty spożywcze. Ponadto inicjatywa otrzymała możliwość gotowania w profesjonalnie wyposażonej kuchni, udało się zaangażować do pomocy wychowanków placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  - SIEMACHA Spot Wrocław, a firma CCC także zaoferowała wsparcie. 

Tuż po tym mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji firmy CCC, którą poprowadziła Anna Natanek oraz Adam Pogorzelski. Dowiedzieliśmy się jakie akcje podejmuje firma, aby być społeczne odpowiedzialną. 

Następnym elementem program był panel dyskusyjny, do którego zaprosiliśmy Sandrę Kmieciak z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Paulinę Kozub-Chwastek ze Stowarzyszenia Wiosna, Anetę Herbuś z Urzędu Miasta w Częstochowie oraz Magdalenę Pernak z Credit Suisse. Dyskutowaliśmy na temat współpracy międzysektorowej skupiając się na tym co działa i co nie działa, jak trzy sektory mogą razem działać i jakie widzimy w tym wyzwania. 

Po panelu wystąpił Marek Kołkowski z Fundacji Rozwój opowiadając m.in. o projekcie Zaczytani, który polega na tworzeniu bibliotek w szpitalach na oddziałach dziecięcych. 

Następnie Przemysław Przybylski z Credit Agricole Bank Polska przedstawił FRED, upowszechnianie praktyk CSR poprzez zaangażowanie w nie wszystkich podmiotów grupy Credit Agricole przy pozostawieniu im swobody działania.   

Kolejne case study zaprezentowała Katarzyna Kubat –Eijeriks opowiadając o tym jak wygląda wolontariat w firmie Objectivity oraz o Akademii Bizness Class, międzysektorowym projekcie skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej. 

Case studies zwieńczyła prelejecja Ewy Zamościckiej z CSRinfo o trendach w społecznie odpowiedzialnym biznesie. 

Na zakończenie konferencji Daria OstrowskaWiceprezes Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu w imieniu fundacji po raz pierwszy przyznanała nagrody na najlepszy projekt społeczny 2018, który został wybrany wspólnie z jury, w skład którego weszli przedstawiciele trzech sektorów. Wyróżnienie za pomysł, wytrwałość w działaniu oraz budowanie świadomości trawiło do Wrocławskiej Inicjatywy Architektonicznej.  Głównym celem projektu jest niesienie pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami w usuwaniu barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

Stworzona przez studentów dokumentacja stanowi podstawę do ubiegania się inwestorów o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

Istotnym celem Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej jest także szkolenie studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych, w zakresie tworzenia projektów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego. Ponadto studenci trzech uczelni (PWr, AWF, ASP) uwrażliwiają się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, poznają ich potrzeby i bariery z jakimi na co dzień się spotykają, uczą się tolerancji - często jest to ich pierwszy “realny” kontakt z osobą z niepełnosprawnością.

Najlepszym projektem społecznym został Harvest zgłoszony przez firmę AmRest. W ramach projektu restauracje KFC przekazują niewykorzystaną żywność organizacjom społecznym w swojej okolicy. Uczestniczą w nim instytucje z całej Polski, w tym w schroniska dla bezdomnych, domy dziennego pobytu oraz liczne fundacje i stowarzyszenia, wspierające najbardziej potrzebujących.

 

 

 

wróć
facebook
newsletter


zapisz się