Innowacyjne NGO

Celem warsztatu jest podnoszenie kompetencji liderów organizacji pozarządowych, budowanie efektywniejszego i sprawniejszego NGO oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. W ramach projektu odbywać się będą: panele dyskusyjne, warsztaty z obszarów, które są problemowe dla organizacji pozarządowych oraz z którymi zmagają się liderzy społeczni oraz praca nad case study, które umożliwi NGO  efektywniej realizować swoje działania.
Wspólna wymiana doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowym, a także wpływać na efektywność działania liderów NGO.
 

Zapisy
Zapisy na stronie - http://tinyurl.com/qgg56d4 najpóźniej do dnia 15.03.2015. Liczba miejsc ograniczona. Kryterium udziału w spotkaniu jest: dotychczasowa działaność, aktywność oraz jakoś wypełnionego kwestionariusza.

Korzyści z udziału:
- Rozwój swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy
- Poznanie najlepszych praktyk biznesowych, które mogą zostać zaadaptowane do środowiska NGO
- Poszerzenie sieci kontaktów, budowanie relacji oraz partnerstw

Adresaci:
Innowacyjne NGO skierowane jest do proaktywnych działaczy organizacji pozarządowych
zainteresowanych dobywaniem nowych doświadczeń, podnoszeniem swoich kompetencji oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

Harmonogram:
do 15.03 - Elektroniczna rejestracja uczestników
16.03.2015 - Weryfikacja zgłoszeń oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników (pozytywna bądź negatywna)

Agenda spotkania 19.03.2015 - Krzywy Komin:
18.00-18.30 Wprowadzenie oraz zapoznianie uczestników
18.30-18.45 Analiza problemów/zagadnień zgłoszonych przez uczestników
18.45-19.30 Praca w grupach nad wybranymi problemami/zagadnieniami
19.30-20.15 Wnioski oraz kolejne kroki

Jeśli macie sugestie/pytania - zapraszamy do kontaktu laboratorium@akademiaodpowiedzialnosci.pl

 

wróć
facebook
newsletter


zapisz się