Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2016 - wywiad z Martą Kacprzak z firmy Objectivity

30 marca, podczas uroczystej Gali w Warszawie, Great Place to Work® w Polsce ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono 25 firm w 3 kategoriach. Wśród laureatów najliczniejszej kategorii - firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, II miejsce zajęła firma Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

 

Marta Kacprzak (na zdj.), Head of Communication & CSR w Objectivity udzieliła nam wywiadu, aby podzielić się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami. 

 

 

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu: Jakie działania wdrażane przez firmę umożliwiają pracownikom zgodzić się ze stwierdzeniem "biorąc wszystko pod uwagę, uważam że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy"?

Marta Kacprzak: W Objectivity wyznajemy filozofię zaangażowania – oznacza to, że włączamy pracowników w procesy decyzyjne dotyczące wszelkich istotnych dla nich wydarzeń. Zapraszamy naszych ludzi do wyrażania opinii praktycznie na każdy temat. Współudział wzmacnia poczucie posiadania wpływu na rzeczywistość, co z kolei przekłada się na identyfikację z organizacją. „Firma” przestaje być abstraktem, bo ludzie czują i wiedzą, że „firma” to oni, koledzy i koleżanki, także ci z innych pięter czy działów. Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji biznesowych zaczyna się już na etapie rekrutacji – poza przedstawicielem Działu HR w spotkaniach biorą udział potencjalni współpracownicy nowo zatrudnionej osoby. Regularne krótkie spotkania, tzw. stand-up służą wymianie informacji w zespole i zaplanowaniu własnej pracy w bieżącym tygodniu. Wtedy mamy okazję podzielić się także informacjami o barierach operacyjnych oraz poprosić o pomoc kolegów i koleżanki. Otwartość na dialog widoczna jest także w mniejszych, codziennych sprawach – nasi ludzie wybrali, m.in. nazwy sal konferencyjnych czy nazwę wolontariatu pracowniczego. W kontekście tego ostatniego – strategię CSR firmy wypracowuje obecnie warsztatowa grupa robocza składająca się z pracowników z różnych obszarów. Krótko mówiąc: dajemy naszym pracownikom swobodę działania i aktywizujemy na wiele sposobów zamiast zamiatać sprawy pod dywan czy pozwalać decydować anonimowemu i wąskiemu gronu.

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu: Jak prowadzony jest dialog wewnątrz organizacji?

Marta Kacprzak: Stosujemy kilka narzędzi dialogu wewnętrznego w firmie. Najistotniejsza jest dla nas komunikacja twarzą w twarz. Wykluczamy pośredników, zachęcamy ludzi do samodzielnego decydowania o sposobach realizacji zadań, proszenia się wzajemnie o pomoc (nie tylko we własnych zespołach, ale i poza nimi), do bezpośredniego rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych, jeśli się pojawiają. Naszą już wieloletnią tradycją są tzw. „one to one”, czyli niesformalizowana około 30-60 minutowe spotkania pracowników z liderami czy pracowników z HR Biznes Partnerami. Realizujemy spotkania coachingowe – z coachami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nasz management stosuje politykę open door, która oznacza, że każdy ma prawo i możliwość kontaktować się z menedżerami wszystkich szczebli – nie jak to czasem bywa w innych firmach, gdzie pracownik tzw. niższego szczebla ma nieoficjalny zakaz kontaktu np. z członkami Zarządu. U nas mile widziane jest zarówno spotykanie się osobiste, jak i kontaktowanie się via e-mail z osobami pracującymi na wszystkich stanowiskach. Nasza kadra ma do dyspozycji też inne narzędzia wymiany opinii, m.in. portal wewnętrzny, grupy dyskusyjne, kilka komunikatorów internetowych, klasyczne tablice ogłoszeń i tzw. Idea Box (skrzynki na pomysły). Co 8 tygodni badamy satysfakcję pracowników anonimową krótką ankietą Happinex Index, której wyniki zespoły następnie omawiają we własnym gronie generując rozwiązania ewentualnych trudności. Dzięki tak rozbudowanej komunikacji wewnętrznej docieramy do każdego pracownika.     

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu: Jak Zarząd wspiera inicjatywy w firmie?

Marta Kacprzak: Po prostu nie przeszkadza :) A na serio... mamy szczęście, że nasz top management – w tym Zarząd – to dojrzałe osoby, świadome tego, jaki wpływ na zaangażowanie pracowników ma przyjazna atmosfera pracy. Członkowie Zarządu komunikują się często, w sposób przejrzysty i na bieżąco mówiąc o wszystkich – także trudnych – wydarzeniach w firmie. Prowadzą m.in. wewnętrzne warsztaty otwarte dotyczące wartości firmowych lub historii spółki i budowania relacji z klientami.

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu: Jakie wskazówki udzieliłaby Pani firmom, które planują wdrożyć takie działania u siebie?

Marta Kacprzak: Sformułujcie wartości, jakimi kieruje się organizacja i zatrudniajcie wyłącznie osoby, które je współdzielą. Reszta to wypadkowa tego, z kim przychodzi nam pracować.

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu: Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów :)

 

Autor: Daria Ostrowska

wróć
facebook
newsletter


zapisz się