Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z Objectivity

OPIS PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Lidera Społecznego jest projektem, który ma na celu podnoszenie kompetencji liderów NGO, dzięki współpracy z biznesem. W ramach projektu odbędą się warsztaty z obszarów, dzięki którym liderzy społeczni zdobędą kompetencje, aby efektywniej realizować swoje działania. Współpraca jest możliwa dzięki firmom, które mają uwzględnione w swojej strategii społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) oraz wolonatriat pracowniczy. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez ekspertów - wolontariuszy z firmy Objectivity. Wspólna wymiana doświadczeń, i najlepszych praktyk ma służyć zdobywaniu wiedzy oraz budowaniu współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym, a także wpływać na efektywność działania liderów organizacji pozarządowych. 

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.

 


KORZYŚCI Z UDZIAŁU:
- Rozwój swoich umiejętności
- Zdobycie nowej wiedzy
- Udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów
- Poszerzenie sieci kontaktów, budowanie relacji oraz partnerstw
- Poznanie najlepszych praktyk biznesowych, które mogą zostać zaadaptowane do środowiska NGO

ADRESACI PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Liderów Społecznych skierowana jest do aktywnych działaczy społecznych, NGO zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

REKRUTACJA ORAZ HARMONOGRAM:WARSZTATY:

Prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem do dnia 7 czerwca na adres: aleksandra.rzewuska@op.pl oraz podanie następujących informacji: nazwa organizacji pozarządowej, numer telefonu oraz swoje oczekiwania względem warsztatów. 

Tematy:

„Zarządzanie projektami” - 11 czerwca 2016 r.
„Jak skutecznie rekrutować wolonatriuszy” - 18 czerwca 2016 r. -> warsztat przeniesiony na 2 lipca 2016 r. 
Współpraca NGO z biznesem" - 25 czerwca 2016 r. 

Miejsce: siedziba firmy Objectivity, Wrocław, ul. Strzegomska 142 A

Uwaga: Jest to cykl warsztatów, zatem nie ma możliwości zapisywania się na poszczególne moduły. Należy wziąć udział we wszystkich warsztatach. 

PARTNER CYKLU: 

wróć
facebook
newsletter


zapisz się