Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z Qubus Hotel

Efektywna współpraca projektowa  – wykorzystanie naturalnych predyspozycji w stylach myślenia i działania.

Podczas warsztatów dowiesz się m.in. o możliwościach osiągnięcia harmonii w realizacji projektu, określisz
swoje mocne strony w pracy grup projektowych; zbudujesz świadomość własnych ograniczeń wynikających
w naturalnego Stylu Myślenia według FRIS® oraz nauczysz się jak budować w zespole nastawienie na
poszukiwanie rozwiązań zgodnych z pozytywnym duchem współpracy.

CELE WARSZTATU:
- zrozumienie różnic indywidualnych oraz ich konsekwencji w relacjach interpersonalnych,
- określenie swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji i współpracy,
- poznanie wpływu własnego Stylu Myślenia i Działania na funkcjonowanie grupy projektowej,
- zwiększenie efektywności indywidualnej i efektywności zespołu.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU:
1. Style Myślenia i Style Działania – co oznaczają w praktyce?
-  Fakty – Relacje – Idee – Struktury, czyli cztery perspektywy patrzenia na świat
-  Naturalne mocne strony – analiza atutów Stylu Myślenia
-  Style Działania, czyli jak ujawniamy innym swoje najmocniejsze strony
- Obszary unikania – czy i w jaki sposób pracować z własnymi słabościami?
-  Indywidualna Instrukcja Obsługi - czego oczekuję w komunikacji i współpracy? Co mogę dać
od siebie innym?

2. Współpraca w zespole – wyzwania i szanse
-  Komunikacja między różnymi Stylami Myślenia – poszukiwanie płaszczyzn porozumienia
-  Proces FRIS® – 4 etapy realizacji projektów i wykorzystanie naturalnych predyspozycji
-  Jak mój Styl Myślenia ujawnia się we współpracy w projektach – analiza przypadków
-  Co może być źródłem konfliktu we współpracy na co dzień? Środki zapobiegawcze
-  Postrzeganie zadań wymagających współpracy – różnice w Stylach Działania
-  Sytuacje wymagające (stres, presja, konflikt) – jak działam i co mogę w tym poprawić?

3. Auto-coaching – indywidualne plany rozwojowe
-  Obszary naturalnych atutów – jak jeszcze mogę je wykorzystać?
-  Obszary rozwoju – co i w jaki sposób chcę rozwinąć?
-  Pierwszy krok – plan działania na najbliższe tygodnie.

Aneta Okarma – psycholog, coach ICC i ICF (ACC), trener FRIS®, mediator, akredytowany konsultant
narzędzia rozwojowego Disc Everything, praktyk NLP. Od 16 lat realizuje szkolenia dla klientów
biznesowych oraz indywidualnych. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołem, współpracy i
komunikacji, motywowania, zarządzania konfliktem, zarządzania czasem. Aktywny coach (zarówno w
trybie indywidualnym, jak i zespołowym). Pracuje dla Qubus Hotel Management Sp. z o.o., współpracowała
też m.in. z: KGHM Polska Miedź, ING Bank Śląski, Urzędy Miasta we Wrocławiu, Gliwicach oraz Opolu, AIG
Credit SA, Faurecia SA., TAKATA-PETRI, Unilever Polska Sp. z o.o., KRUK S.A., Vorwerk Dichtungssysteme,
Gealan Polska, Macopharma, PCC Rokita S.A., Teatr Muzyczny CAPITOL oraz Aquapark Wrocław.

ADRESACI PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Lidera Społecznego skierowana jest do aktywnych działaczy społecznych, NGO zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

REKRUTACJA ORAZ HARMONOGRAM:
do 31.05 - Elektroniczna rejestracja kandydatów  ---> LINK <---
01.06 - Weryfikacja zgłoszeń przez organizatora oraz sporządzenie listy osób zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie
01.06 - Poinformowanie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie


Warsztat odbędzie się 05.06.2018 (wtorek w hotelu Qubus we Wrocławiu w godzinach 9:00-16:00. Podczas szkolenia została przewidziana przerwa kawowa)

 

wróć
facebook
newsletter


zapisz się