Baza wiedzy

Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu stworzyła bezpłatną bazę wiedzy z najlepszymi praktykami innych organizacji pozarządowych, biznesu oraz instytucji publicznych w zakresie CSR (Społecznie Odpowiedzialny Biznes), współpracy międzysektorowej, wolontariatu pracowniczego, etc. Chcemy, aby pomogła ona wszystkim zainteresowanym w tworzeniu standardów współpracy, rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu CSR, wolontariatu oraz usprawniała działania tych organizacji.

facebook
newsletter


zapisz się