WrOpenUp Case Study. Aneta Długopolska Mikonowicz i Oliwia Tarasewicz Gryt

WrOpenUp case study. Aneta Długopolska Mikonowicz i Oliwia Tarasewicz Gryt

1. Jakie konkretne działania są realizowane (co się wydarzyło?). Przebieg działań.

WrOpenUp to cykliczny projekt edukacyjny dla młodzieży, realizowany przez fundację WrOpenUp w partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocławia oraz Google, HP i IBM. Celem projektu WrOpenUp jest wykształcenie zaangażowanych społecznie liderów, multiplikatorów wartości, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach. Inicjatorem i pomysłodawcą kampanii jest fundacja WrOpenUp, jednak cały projekt jest efektem międzysektorowej współpracy.

Wykorzystując możliwości i kompetencje zaangażowanych partnerów opracowano i zrealizowano konkurs na minikampanię społeczną. Towarzyszyły temu warsztaty i eventy medialne i artystyczne koordynowane przez pracowników Google, IBM i HP, m. in. warsztaty teatralne z teatrem Capitol, plenerowe spotkania z graczami American Football, warsztaty filmu poklatkowego. Zorganizowano też warsztaty kompetencji międzykulturowej z udziałem ekspatów. Uczestnicy dokumentowali swoje działania i promowali je wykorzystując social media, zwiększając zasięg tych działań. Nagrodą w konkursie były wyprawy edukacyjne do Francji oraz Maroko i dalsze treningi kompetencji międzykulturowej. W pierwszej edycji programu wzięło udział ponad 220 uczniów.

2. Ilość zaangażowanych pracowników. Forma ich zaangażowania (czas, kompetencje itd.).

W projekt zaangażowało się około 100 wolontariuszy z kilku sektorów już od momentu przedstawienia pierwszych koncepcji przez ekspertów z wyższych uczelni. Biznes reprezentowało około 70 osób. Każda osoba indywidualnie dopasowywała ilość godzin, którą chce poświęcić na pracę na rzecz projektu. Doświadczeni managerowie, kierownicy projektów, ekperci, trenerzy wewnętrzni a także szeregowi pracownicy zainteresowani tematem dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami na każdym etapie jego tworzenia, m. in.: przygotowanie prezentacji typu busines case potrzebnych do pozyskiwania środków, wybór logo i nazwy projektu, marketing projektu w szkołach i na uczelniach wyższych, koordynację warsztatów i wydarzeń, tworzenie strony www.wropenup.pl oraz aplikacji mobilnej. Artyści współpracujący w ramach wolontariatu zaprojektowali logo oraz murale. Murale zostały zrealizowane dzięki Google (sponsor prac malarskich), ARAD (nieodpłatne wypożyczenie rusztowań) oraz Baumit (nieodpłatne przekazanie farb i materiałów malarskich). Aplikacja na urządzenia mobilne dla obcokrajowców zostala przygotowana pro bono przez AppsWith.us oraz wolontariuszy z Google i IBM. Każdy etap projektu omawiany był w grupie sponsorów nagród i przez nią akceptowany. Dodatkowo udział w projekcie i towarzyszących mu spotkaniach stał się okazją do integracji środowiska ekspatów we Wrocławiu.

3. Co się udaje we współpracy? Co jest szczególnym wyzwaniem?

We współpracy międzysektorowej największym walorem i największym wyzwaniem jednocześnie jest różnorodność kulturowa. Każdy z partnerów wymagał innych dokumentów, działał według innych procedur oraz kierował się nieco innymi danymi. Każdy z partnerów dysponował też czasem wolnym o innej porze dnia. Jest to wyzwanie szczególnie dla głównego koordynatora działań, będącego platformą współpracy urzędów i biznesu - czyli fundacji.

4. Jaki problem rozwiązuje to działanie.

Celem WrOpenUp jest promowanie otwartości wobec odmienności kulturowych. Zarówno władzom Wrocławia, jak i globalnym firmom, zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i indywidualnym, zależy na tym, by Wrocław był miastem otwartym i wolnym od uprzedzeń. Tylko atmosfera wzajemnej akceptacji sprawi, że osoby wywodzące się z odmiennych kultur i narodowości będą chętnie odwiedzać to miasto i wzbogacać je. Projekt WrOpenUp pozwolił na zaangażowanie się zarówno ekspatów, jak i mieszkańców Wroclawia, którzy chcą prowadzić działania na rzecz otwartości. Pracownicy firm, zaniepokojeni sygnałami świadczącymi o nietolerancji, mogli włączyć się w działania, które w nieco bardziej odległej perspektywie mają tę nietolerancję eliminować.

5. Wpływ na motywację pracowników/wizerunek firmy/instytucji.

WrOpenUp jak każdy projekt realizowany przez wolontraiuszy wpływa na ich rozwój. Projekt rozwija m.in: kompetencje międzykulturowe, liderskie, związane z zarządzaniem projektem, zespołem oraz umiejętności potrzebne we współpracy z osobami z innych kultur czy organizacji. Zaanagażowanie w ważne społeczne problemy wpływa na wzrost motywacji i mniejszą rotację pracowników.

6. Rezultaty działania Rezulaty są widoczne w kilku obszarach.

Projekt to przede wszystkim edukacja międzykulturowa, kompetencja przyszłości dla uczniów wrocławskich szkół. Ponadto projekt jako innowacja społeczna przyczynił się do powstania platformy współpracy wielu sektorów tj. biznes, edukacja, samorząd, instytucje kultury, media. Bardzo ważnym rezultatem jest stworzenie pozytywnego kontekstu dla różnorodności we Wrocławiu dzięki nowoczesnym narzędziom edukacyjnym.

Dzięki działaniom WrOpenUp nastąpiła intensyfikacja działań innych organizacji. W ramach WrOpenUp odbyła się m.in. specjalna edycja Żywej Biblioteki organizowanej przez Stowarzyszenie Diversja.

Dzięki licznym publikacjom w mediach (4 artykuły w Gazecie Wyborczej w tym wydanie ogólnopolskie, 6 audycji radiowych, 5 telewizyjnych, ponad 170 stron www informujących o WrOpenUp, ponad 4000 wspomnień w mediach społecznościowych* dane dzięki zaangażowaniu BRAND24) o WrOpenUp różnorodność i globalizacja stały się znów nośnym tematem. Różnorodność omawiana była w wielu kontekstach (TEDx, konferencje organizowane przez DOTWiT oraz JellyWeek również pod hasłem różnorodności WrocLoveIdeas).

Poprzez skalę i rożnorodność zaangażowanych partnerów WROpenUp podkreślił również ważność problemu dla całej społeczności lokalnej.

Autor: Oliwia Tarasiewicz
http://www.wropenup.pl/

wróć
facebook
newsletter


zapisz się