Case studies - Najlepsze praktyki

Case studies - Najlepsze praktyki

Podczas prezentacji Case Study poznacie Państwo jak wygląda w praktyce społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat kompetencyjny oraz współpraca międzysektorowa w firmach oraz organizacjach pozarządowych.

 

Iwona Sarachman - Amrest

Ekspertka w dziedzinie komunikacji, PR i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
z wieloletnim doświadczeniem na menedżerskich stanowiskach w międzynarodowych
korporacjach. Od 2014 r. Dyrektor PR na Europę Środkową w firmie AmRest, która w
13 krajach zarządza globalnymi markami restauracyjnymi: KFC, Pizza Hut, Burger King.                                                                
Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju

Prezeska działającej od jedenastu lat Fundacji Dom Pokoju, przewodnicząca Wrocławskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, koordynatorka projektów, animatorka, trenerka i doradczyni.
Zarządza zespołem Fundacji, która prowadzi działania w różnych obszarach tj: zarządzanie
konfliktem i mediacje, edukacja pokoju, rewitalizacja społeczno-gospodarcza,
przestrzeń publiczna, rozwój miast.                                                                                                                                               
Majka Zabokrzycka - Fundacja Dom Pokoju

Absolwentka dziennikarstwa i public relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje w Fundacji Dom Pokoju od 2010 r. jako dyrektor artystyczny i operacyjny Łokietka 5 - Infopunktu Nadodrze: nieformalnego centrum integracji społecznej i otwartego miejsca spotkań oraz edukacji obywatelskiej. Koordynatorka m.in. działań wspierających firmy sektora kreatywnego, projektów partycypacyjnego planowania otoczenia inwestycji dla biznesu.
Marta Kacprzak - Objectivity

Head of Communication & CSR. Wieloletnia ekspertka w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej o filozofię Win-Win. Pracująca z ludźmi od zawsze i jak sama twierdzi: "na zawsze". Dusza firmy, w której zatrudniła prawie jedną piątą obecnej kadry. Jako osoba prywatnie zaangażowaną w pomaganie innym, wzięła od 2016 r. pod swoje skrzydła także podnoszenie standardów CSR. Dwukrotnie poprowadziła Objectivity po srebrny laur międzynarodowej nagrody Great Place To Work. 
Iwona Lis - Stowarzyszenie Natura i Człowiek

Współzałożyciel Stowarzyszenia Natura i Człowiek, koordynator projektów z zakresu edukacji ekologicznej.  Ukończyła agroturystykę  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Fascynuje ją historia Dolnego Śląska. Uwielbia kontakt z przyrodą i poznawanie nowych gatunków, nie pomijając przedstawicieli Homo sapiens.
Aneta Sikora - Stowarzyszenie Natura i Człowiek

Prezes i aktywny działacz Stowarzyszenia Natura i Człowiek. Patrzy na Wrocław z perspektywy pszczoły, i dąży do tego, aby to miasto stało się stolicą zapylania! Zainteresowania poparte doświadczeniem we wnikliwej obserwacji miejskiej przyrody, zwieńczone obroną doktoratu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Edyta Bracik - DB Cargo Polska S.A.

Ekspert z zakresu komunikacji korporacyjnej z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w międzynarodowych organizacjach. Coach, trener, wykładowca uczelniany. W swoim dorobku zawodowym posiada  wypracowanie i realizację ogólnopolskich projektów korporacyjnych z obszaru CSR, komunikacji wewnętrznej, realizację projektów budujących świadomość marki oraz projekty zaangażowania pracowniczego.
Patrycja Bilińska - Credit Agricole Bank Polska

Pracuje w departamencie Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w banku Credit Agricole. Jest odpowiedzialna m.in. za merytoryczną i projektową stronę kampanii społecznej „Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości”.  Wraz z innymi wolontariuszami - pracownikami banku rozwija wiedzę finansową wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie doktorantka Wydziału Filologicznego tej uczelni. 
Hanna Piotrowska-Garniec - Credit Suisse

Corporate Citizenship, Credit Suisse Poland. Od 8 lat pracuje w Credit Suisse Wroclaw. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunkach Architektura krajobrazu oraz Planowanie Przestrzenne. Od lat aktywnie zaangażowana w działalność wolontariacką Credit Suisse. Aktualnie na stanowisku Corporate Citizenship Officer dla biur we Wrocławiu i Warszawie. Współpracuje z fundacjami i organizacjami, opracowuje programy wolontariatu pracowniczego oraz koordynuje programy grantowe.


 

facebook
newsletter


zapisz się