Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu 27/11/2014

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu 27/11/2014

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu powstała z potrzeby połączenia działań Państwa, biznesu oraz organizacji pozarządowych (NGO). Jej celem jest stworzenie platformy do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą na temat dobrych praktyk, standardów współpracy oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Jest to pierwsza edycja, która nada kierunek dalszym projektom. W ramach konferencji odbędą się: panel dyskusyjny, case studies oraz praktyczne warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.


W Polsce jest zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych (z ang. NGO). Jako organizacje non profit często napotykają na ograniczenia. Najczęściej wynikają one z niewystarczających zasobów, a poza finansami są to także określone kompetencje niezbędne przy prowadzeniu działalności. Trudno im pozyskać (i opłacić) wykwalifikowanych pracowników, którzy chcieliby świadczyć usługi np. w zakresie obsługi prawnej, IT czy zarządzania projektami. Szansą na zwiększenie zakresu oraz skuteczności działań trzeciego sektora jest współpraca z biznesem. Daje to korzyści trzem stronom: NGO, środowiskom, na rzecz których działają i których potrzeby doskonale znają oraz samemu biznesowi. Firmom nie jest łatwo dotrzeć do informacji o potrzebach NGO, a z kolei organizacje pozarządowe mają trudność w ustaleniu w jakie działania angażuje się biznes i gdzie można otrzymać pomoc. Konieczny jest zatem sprawny przepływ informacji i wypracowanie standardów współpracy. - komentuje Oliwia Tarasewicz.


Wydarzenia, które odbędą się podczas konferencji:

Panel dyskusyjny – pozwoli nam się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami;
Warsztaty – pozwolą nam poszerzyć wiedzę w tematach, które są dla nas najważniejsze;
Case Studies – to połączenie wiedzy i doświadczeń, które pozwoli stworzyć nową wartość dodaną.


Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie partnerów, mentorów oraz niesamowitych wolontariuszy.

facebook
newsletter


zapisz się