Panel Dyskusyjny 2016

Panel Dyskusyjny 2016

Panel tegorocznej konferencji będzie poświęcony współpracy międzysektorowej, szansach, wywaniach i ścieżkach rozwoju na nabliższą przyszłość. Panelistami będą przedstawiciele trzech sektorów, którzy na codzień w swoich organizacjach współpracują z podmiotami z innych sektorów. 

 

Agnieszka Kowol - Dyrektorka Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

Od 5 lat zajmuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego współpracą z organizacjami pozarządowymi. Uważa, że zarówno administracja samorządowa, jak i organizacje pozarządowe łączy wspólny mianownik urzędowania, jakim jest działanie na rzecz wspólnoty terytorialnej. Dla zapewnienia lepszego definiowania potrzeb, specyfkacji działań, a także zrozumienia norm prawnych i wymogów formalnych potrzebny jest stały dialog administracji z 3 sektorem. Z jej inicjatywy powstał w UMWD Zepsół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który m.in. inicjuje nowe obszary współpracy.                                                    

Hanna Piotrowska-Garniec - Credit Suisse

Corporate Citizenship, Credit Suisse Poland. Od 8 lat pracuje w Credit Suisse Wroclaw. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunkach Architektura krajobrazu oraz Planowanie Przestrzenne. Od lat aktywnie zaangażowana w działalność wolontariacką Credit Suisse. Aktualnie na stanowisku Corporate Citizenship Officer dla biur we Wrocławiu i Warszawie. Współpracuje z fundacjami i organizacjami, opracowuje programy wolontariatu pracowniczego oraz koordynuje programy grantowe.                                                                                                                                               

Bartłomiej Świerczewski - Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta

Od 15 lat pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od 6 lat zajmuje się partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013r. przeprowadził pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, od czerwca 2015 dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej. Ojciec trójki dzieci, hobbystycznie uprawia turystykę wysokogórską, z wykształcenia doktor nauk historycznych UWr.

Ewa Zamościńska,  CSRInfo 

Starszy Konsultant CSR w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczony trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju

Prezeska działającej od jedenastu lat Fundacji Dom Pokoju, przewodnicząca Wrocławskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, koordynatorka projektów, animatorka, trenerka i doradczyni.
Zarządza zespołem Fundacji, która prowadzi działania w różnych obszarach tj: zarządzanie
konfliktem i mediacje, edukacja pokoju, rewitalizacja społeczno-gospodarcza,przestrzeń publiczna, rozwój miast.                                                                                                                                               

 

facebook
newsletter


zapisz się