II Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas konfernecji zostały przedstawione najlepsze praktyki firm oraz organizacji pozarządowej. Swoje case study zaprezentowała Ewa Szymkowska-Nowak z UBS, Krzysztof Jędrzejewski z firmy Kopex, Katarzyna Semkło i Krzysztof Waraksa z firmy Publicon oraz Dorota Mołodyńska-Kuntzel ze Stowarzyszenia Diversja. 

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony szansom i wyzwaniom współpracy międzysektorowej. Dyskutowaliśmy m.in. na co firmy zwracają uwagę podczas pierwszego etapu współpracy, czego brakuje podczas wspólnego działania, jak miasto włącza się w działania NGO i biznesu, co nam daje współpraca międzysektorowa, czego nie moglibyśmy osiągnąć indywidualnie.

Następnie, po krótkiej przerwie na lunch, uczestnicy udali się na warsztaty, które poprowadziły: Stowarzyszenie Edykacyjne CEL (Fundraising krok po kroku), Credit Suisse (Zarządzanie czasem), Bank Zachodni WBK (Jak skutecznie prowadzić projekty z dużymi organizacjami) oraz CSRinfo (Skuteczne zaangażowanie społeczne a rekomendacje normy społecznej odpowiedzialności ISO26000). 

 

 

wróć
facebook
newsletter


zapisz się