Akademia Rozwoju Lidera Społecznego

OPIS PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Lidera Społecznego jest projektem, który ma na celu podnoszenie kompetencji liderów NGO, dzięki współpracy z biznesem. W ramach projektu odbędą się warsztaty z obszarów, dzięki którym liderzy społeczni zdobędą kompetencje, aby efektywniej realizować swoje działania. Współpraca jest możliwa dzięki firmom wspierającym strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów/wolontariuszy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wspólna wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk ma służyć zdobywaniu wiedzy oraz budowaniu współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym, a także wpływać na efektywność działania liderów organizacji pozarządowych. Po każdym warsztacie zostanie wręczony certyfikat uczestnictwa.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:
- Rozwój swoich umiejętności
- Zdobywanie nowej wiedzy
- Udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów
- Poszerzenie sieci kontaktów, budowanie relacji oraz partnerstw
- Poznanie najlepszych praktyk biznesowych, które mogą zostać zaadaptowane do środowiska NGO


ADRESACI PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Liderów Społecznych skierowana jest do aktywnych działaczy społecznych, NGO zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

REKRUTACJA ORAZ HARMONOGRAM:
Trwa rekrutacja na pierwsze szkolenie: „Jak być efektywnym bez wysiłku”, który odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. 
do 3.04 - Elektroniczna rejestracja kandydatów ---> TUTAJ <---
4.04 - Weryfikacja zgłoszeń przez organizatora oraz sporządzenie listy osób zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie
5.04 - Poinformowanie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie

 

Partnerem wydarzenia jest EY GDS Poland

wróć
facebook
newsletter


zapisz się